Root - 首页
 Article Details
上海爱守克贸易有限公司

发布日期: 12/2/2004  作者: job job   浏览次数: 386   Return

上海爱守克贸易有限公司

本司招聘如下人员,

    1.日语专业本科生,从事简单的资料翻译及助理工作,女生2名
    2.专业不限,能从事市场营销工作,男生3名
联系方式:TEL 021-62815092  陈小姐
          FAX 021-62815093
          E-MAIL chenlingting0109@sina.com